لطفا در طول خرید از بازگشت به صفحه قبل خودداری فرمایید. در صورت کاهش سرعت و عدم پاسخ در فرآیند، از کلید ( F5 ) برای بارگذاری مجدد صفحه استفاده نمایید و مجدد سعی کنید.

 

( گروه مدیریت محتوای سایت و منابع دانشگاهی ایبوکا؛ دکتر منصوری و دکتر زعیم )